Kwaliteitslabels

             

NVM Vereniging

De NVM is opgericht in 1898 en inmiddels de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Het doel van de NVM is het behartigen van de belangen van de aangesloten makelaars en hun cliënten.
De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij.
De kwaliteit wordt gewaarborgd door stringente beroepsregels, vastgelegd in de NVM-erecode.

De NVM stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften.
De snelle veranderingen in de markt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument.

Daarbij is de NVM is actief in drie marktsectoren:
Wonen
Bedrijfsonroerend Goed (BOG)
Agrarisch & landelijk vastgoed

 
 

VastgoedCert

Guido de Maat is ingeschreven als Register Makelaar-Taxateur bij de Stichting Vastgoed Cert.
Zowel bij de kamer Wonen (certificaatcode RMT07.111.446) alsmede bij de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (certificaatcode BV03.142.563).

Alle geregistreerden moeten voldoen aan hoge opleidingseisen.
Is men eenmaal gecertificeerd bij de Stichting VastgoedCert, dan zal men door bijscholing zijn of haar kennis op peil moeten houden.
Gecertificeerden bij de Stichting VastgoedCert worden periodiek onafhankelijk getoetst, waarmee zij aantoonbaar blijvend over de benodigde vaktechnische bekwaamheden beschikken.

 
 

NWWI

Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) is het keurmerk voor woningtaxaties.
Het instituut beoordeelt taxatierapporten van woningen die de aangesloten taxateurs hebben uitgebracht en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld.
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

 
 

FUNDA

Funda brengt vraag en georganiseerd aanbod van onroerend goed bij elkaar, voor zowel particulier als bedrijfsonroerend goed.
Funda is dé toonaangevend website voor onroerend goed in Nederland:
het is de essentiële informatiebron voor particulieren en bedrijven, zowel vóór, tijdens, als na de transactie.

Bezoek de website www.funda.nl en www.fundainbusiness.nl voor het actuele woningaanbod.